Общи условия

Общи условия

Общи условия
за онлайн покупки на стоки 

Тези правила и условия („Общи условия“) уреждат използването на този сайт, като регламентират отношенията между „Булдент“ ЕООД и лицата, ползващи онлайн магазина на уебсайт: www.edrogeria.bg. 

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да извършите покупка на стока. Чрез отбелязване на отметка пред „Запознах се с Общите условия и ги приемам“, при завършване на поръчката, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали сте и сте съгласни да бъдете обвързани с тези Общи условия за ползване на сайта и онлайн – магазина. Вашето съгласие с тези Общи условия не може да бъде оттеглено с обратно сила, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от онлайн магазина или докато не са изплатени всички дължими суми към „Булдент“ ЕООД. 

В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте сайта за извършване на покупки. Тези условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни, затова, молим преди всяка покупка да прочитате внимателно актуалната им редакция. 

Идентифицирането на потребителя, с цел възпроизвеждане на изявлението му за съгласие с настоящите Общи условия и за извършване на поръчка, се осъществява чрез съхранение в лог –файлове на сървъра на www.edrogeria.bg, съхранение на IP-адреса на клиента, лични данни, предоставени при регистрация и завършване на поръчката, както и всяка друга информация. 

„Булдент“ ЕООД си запазва правото да променя информацията по този сайт, вкл. – настоящите Общи условия,  по всяко време без предварително известяване.  Измененията влизат в сила незабавно и стават задължителни за страните от момента на публикуването им. 

Страни по тези Общи условия:

„Булдент“ ЕООД, търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Лозенец, ж.к. Лозенец, ул. „Яна Язова“ №3, ет. 7, ап. 29, ЕИК: 204310070, наричан по-нататък „Дружеството“, „Ние“ или „Булдент“ ЕООД

и

Всяко физическо или юридическо лице, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“. Физически лица под 18 години нямат право да използват онлайн магазина за сключване на договори за покупка на стоки. С регистрирането си в сайта Потребителят (физическо лице) декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години). 

Авторски права

Наименованието „Булдент“ ЕООД, лого, корпоративни символи и търговски марки, както и цялото съдържание на сайта, са собственост на Дружеството и/или на неговите партньори и доставчици. Нито една част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Дружеството. Материалите на този сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на Търговския закон и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и връзки  (линкове) от която и да е част от сайта, съобразно действащото българско законодателство.

Потребителят има право да ползва свободно ресурсите на сайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в тези Общи условия. Потребителят няма право да използва сайта  по начин, който нарушава местен или международен закон и/или правата на други лица. Потребителят няма право да качва или разпространява материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права или интереси на трети лица. Ако Потребител сметне, че съобщение, изпратено до него, по какъвто и да е начин от Дружеството, накърнява авторско или друго право, той/тя може да се свърже с Дружеството чрез наличните на сайта данни за контакт, за да може Дружеството да вземе информирано решение.   

Ограничаване на отговорността

„Булдент“ ЕООД не носи отговорност, ако по някаква причина този сайт  не е на разположение по всяко време. Достъпът на Потребителя до сайта може да бъде прекратен по всяко време и без задължения за Дружеството. Цялата информация относно предлаганите стоки, вкл. но не само – характеристики, размери, цветове, гаранционни условия, начин на употреба и т. н. е предоставена от производителя, респ. – вносителя и/или дистрибутора на конкретната стока, и  „Булдент“ ЕООД не носи отговорност при невярна, заблуждаваща или неточна информация. Материалите и услугите в сайта са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на „Булдент“ ЕООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този сайт не може да ги промени. „Булдент“ ЕООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на сайта.

„Булдент“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпни чрез този сайт. Всички връзки на този сайт са предоставени само за удобство на Потребителя и Дружеството не препоръчва или одобрява съдържанието на други сайтове. „Булдент“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси. Потребителят следва да предприеме всички необходими мерки, преди да ползва или сваля информация от този  сайт.

„Булдент“ ЕООД се опитва да представи и визуализира предлаганите стоки и цветове на сайта по възможно най-точен начин, но не може да гарантира, че мониторът на потребителя възпроизвежда цветовете по същия начин.

Запазваме си правото за печатни грешки, промени, промени в цената, забавяния на доставката и ограничена наличност на склад.                                                                    

Политика на поверителност 

„Булдент“ ЕООД не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронна търговия. Търговски съобщения се изпращат на Потребители, които са дали изричното си съгласие за получаване на такива чрез кликване на бутона „Съгласен съм да получавам търговски съобщения“. Всеки потребител може да деактивира даденото съгласие чрез влизане в профила си и кликване на съответния бутон. 

Услуги

Чрез този сайт „Булдент“ ЕООД предлага на Потребителя оферти за покупка на богат асортимент от стоки от реномирани търговски марки чрез извършване на онлайн-поръчка,  заплащане на съответната продажна цена и доставка до посочен от Потребителя адрес. 

Условия за покупка

Потребителят може да пазарува от сайта като гост или като регистриран потребител. За да пазарува от сайта Потребителят се нуждае от регистрация. Процедурата по регистрация е напълно доброволна и безплатна. Потребителят следва задължително да попълни всички места, отбелязани със звездичка. След регистрацията Потребителят може по всяко време да променя въведените данни. В случай, че Потребителят предостави неактуални, неверни, непълни или неточни данни, Дружеството не носи отговорност за неточно изпълнение на договора като наред с това има право незабавно и без предизвестие да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил. 

Сключване на договор

Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма, съдържаща данни за получателя, място на доставка, параметри на поръчаната стока, брой, цена и начин на плащане. Заявката се счита за подадена след кликване на бутона: „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ и натискане на бутона „Завърши поръчката”. Това действие има правно обвързваща сила. С подаване на заявката се счита, че Потребителят заявява изричното си съгласие, че приема е-майл-потвърждението на поръчката, отправено му от Дружеството, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите. 

Незабавно след поръчката Дружеството изпраща на Потребителя е-майл – съобщение, с което потвърждава поръчката или го уведомява за липса на заявената стока.

Договорът за он-лайн покупка на стока се счита за сключен само след потвърждение на конкретната поръчка от „Булдент“ ЕООД.  С изпращане на потвърждението страните се считат за обвързани от условията, описани в тези общи правила, както и от Закона за защита на потребителите. 

Цена и плащане

Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно. Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

Ваучери и намаления, чрез използване на промоционален код 

По време на промоции и специални кампании в онлайн магазина, всеки Потребител има право да ползва ваучер или промоционален код, предоставен от "Продерм" ЕООД. Валидността на всеки ваучер или промоционален код е ограничена и валидна само за изрично посочения срок или промоция. След изтичането на този срок, ваучерът или промоционалния код автоматично става невалиден, без да се налага това да  бъде изрично упоменавано. 

Доставка

Заявените и потвърдени поръчки се обработват, предават на куриер и доставят до Потребителя  до три работни дни от деня на потвърждаването им. Потребителят следва да приеме всяко възможно удължаване на времето за доставка, което се дължи на забавяне поради непредвидени обстоятелства извън контрола на Дружеството, в съответствие с предвиденото в относимите разпоредби на Закона за защита на потребителя. Поръчаната стока се доставя в подходяща  за вида й опаковка. 

Не се предлага услугата „Преглед на пратка преди получаване”.

В случай че, Потребителя желае пренасочване на пратката на друг адрес, той следва да заплати допълнителната услуга. При пренасочване на пратката към друг адрес поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, допълнителната услуга отново се заплаща.

Безплатна доставка се предлага за поръчки на стойност над 39 лв., независимо от броя на артикулите, поръчани с една поръчка.

Рискът от загуба или повреда на стоката преминават върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посочено от него трето лице, различно от куриера, приеме Стоката. 

Гаранция 

Потребителят има право да ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупената стока с договора за продажба. Извън законната гаранция някои от стоките могат да имат и търговска гаранция, което ще бъде описано изрично в описанието им на сайта. Търговската гаранция не ограничава гаранцията по Закона за защита на потребителите. Гаранционният срок започва да тече от деня на доставка на стоката. Доказателство за даваната гаранция е стоковата разписка за получаване на стоката, придружаваща стоката. 

Правото на Потребителя да упражнява претенции за гаранция към Дружеството приключва (спира да съществува) при: непотвърждение за доставка;  неуведомяване на Дружеството за очевидни дефекти на стоката при нейното получаване; изтичане на срока на законната гаранция;  механична повреда на стоката, причинена от страна на Потребителя; използването на стоката при условия, които не отговарят на естествената й среда, поради влажност, химически или механични въздействия; повреда на стоката от извънредно натоварване или от употреба в противоречие с правилата и условията, предвидени в документацията, в общи принципи, в техническите стандарти за безопасност или в подзаконовите актове, приложими в страната; или повреда на стоката, причинени от вода, пожар или при други форсмажорни обстоятелства. 

Рекламация

При несъответствие на получената стока с договора за онлайн продажбата й, Потребителят има право да предяви рекламация по реда и при условията на Закона за защита на потребителите  в 14 дневен срок от получаването й (връзка към формуляра: тук). Адрес за предявяване на рекламации: гр. София, п.к. 1528, ул. „Неделчо Бончев“ 10, Фронт Офис. При основателна рекламация, дружеството възстановява на Потребителя и стойността на рекламираната стока. Потребителят следва да  предостави  чрез Формуляра за връщане банкова сметка, по която  сумата да бъде  възстановена.

Връщане на стоката

Потребителят има право да се откаже от Договора като върне закупената чрез онлайн продажбата Стока. Съгласно ЗЗП потребителят не е длъжен да посочи причините за отказа, но за да не бъде объркан отказът по смисъла на чл. 50 от ЗЗП с вероятна рекламация, те е желателно потребителят да посочи причините за отказа си. Отказът от покупката може да бъде направен в срок от четиринадесет дни, считано от доставката на стоката. В изпратения до Дружеството отказ потребителят посочва имейл за контакт, на който Дружеството връща потвърждение за получения отказ. Разходите по връщането на стока са за сметка на Потребителя, освен в случаите на явни недостатъци, които следва да бъдат констатирани и потвърдени от Дружеството.  

Потребител, който извести Дружеството за желанието си да върне закупена стока,  е отговорен  в рамките на четиринадесетдневен срок от заявлението си, да върне въпросната стока в състоянието, в което му е била доставена, като я изпрати обратно на Дружеството.

Адрес за връщане стоката: гр. София, п.к. 1528, ул. „Неделчо Бончев“ 10, Фронт Офис, в работни дни, от 9.00 до 18.00 часа.

Във Формуляра  за връщане на стока или чрез  email в изричен текст се посочва банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума. Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесетдневен срок от получаване на Стоката на посочения за връщане адрес.

Върната в срока по-горе Стока се приема ако са изпълнени едновременно следните  условия:

  • - Стоката  е в оригиналната си опаковка;
  • - Стоката не е употребявана, с  нарушен вид или зацапване;
  • - Да е приложена стоковата разписка, с която е получена стоката;
  • - Разходите по връщането на стоката са за сметка на Потребителя, освен в случаите на явни недостатъци на Стоките, които следва да бъдат констатирани и потвърдени от Дружеството. 

До момента на предаване на връщаната Стока на Дружеството рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя, съгласно чл.47, ал. (1) т.9 от ЗЗП. Върната стока се преглежда, чрез отваряне на пратката в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за страните.

При необходимост от връщане на платена с карта сума за закупените от Вас артикули, връщането на тази сума ще бъде направено чрез картова операция и сумата на транзакцията  ще бъде възстановена - обратно по същата картова сметка на потребителя в максимален срок от 14 работни дни от получаване на стоката.

Специални условия за връщането на специфични стоки

Козметични продукти и парфюми, както и напитки не могат да бъдат върнати, ако те вече са разопаковани и отворени от Потребителя. Продукти, които са част от комплект, трябва да бъдат върнати като комплект. 

„Бисквитки”

www.edrogeria.bg има право да инсталира върху компютъра на Потребителя „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя. Дружеството  използва само един вид “бисквитки”, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя. 

Контакт

Дружеството публикува на сайта своите пълни данни за идентификация и детайли за контакт с Потребителя. С приемането на тези Общи условия Потребителят дава своето съгласие „Булдент“ ЕООД да използва следните технически средства за контакт с него: info@edrogeria.bg и/или тел. 0700 16 101, вкл. – да получава известия от Дружеството по телефон и/или електронен път, вкл. – чрез email комуникация или известие на сайта. 

За всички неуредени с настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото гражданско законодателство на РБългария. Всички спорове по изпълнението или тълкуването на тези общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн –магазина ще бъдат решавани чрез споразумение, а при невъзможност да се стигне до такова и ако подсъдността не е определена императивно,  ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен  съд в гр. София. Ако някое от условията или разпоредбите на тези общи условия бъде намерено за недействително или невалидно,  по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби. 

Заключителни разпоредби

Дружеството има право по всяко време да променя настоящите общи условия. Промяната влиза в сила от деня на публикуването й на сайта и има действие занапред, като не засяга поръчките, потвърдени от Дружеството преди този момент.