Този онлайн магазин е създаден по проект BG-RRP-3.005-2482-C01„Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия “, реализиран от БУЛДЕНТ ЕООД и e с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост по програма за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ от Национален план за възстановяване и устойчивост.